Skip to main content

Cape Town Baptisms 1672

(page 6)
Anno 1672

den 14 Febr
Een dochterke van Claas Jacobz van Meldorp en Aagje Rycks
sijn huysvr' wiert genaamt Susanna tot, getuyge stont Neeltje
Roosen-daal, huysvr' van Frans Gerritz

den 21 Febr'
Een dochterje van Jacob Overheul en Catharina Verkammer syn
huysvr' wiert genaamt Cornelia tot getuygen stonden Dirck Bosch
en Fytje van der Tempel

Den 2[.] Maart Een soontje van [.] Claas Vechtman en Beeljten syn huysvr' wiert
genaamt Claas tot getuyge stonden  (left blank)

Den 27 Maart
Een Comp' slavinne kint zynde de vader een onbekent
christen, de moeder Dorethe wiert genaamt Cornelia tot getuyge stont Alexander [alz]
Carpius schoolmeester

Den 1 May
Een soontje van Lammert Lammertz en Aaltje syn huysvr'
wiert genaamt Albert

Den 15 May
een soontje Theunis Schalqwyk, ende Jacomijntje sijn huysvr'
wiert genaamt Dirck, tot getuygen stonden Wouter Mostart
en Eytje Gresnich

Den 26 Juni
Een soontje van Hieronimus Croes en Aeltje Elberts syn huysvr'
wiert genaamt Urbanus tot getuyge stonden Joan Coon en
Catharina de Voocht huysvr' van Henrick Crudop

dito (26 Juni)
Een dochtertje van Dirck Bosch en Geertrud Mey[aves] syn huysvr'
wiert genaamt Anna Sophia tot getuygen stonden Coenra[  ]
van Breyden-bach en Anna Maria Roerscheij syn huysvr'

Den 11 Septemb'
Een soontje van Henrick Krudop en Catharina d'Vooght
syn huijsvr' wiert genaamt Henrick tot getuygen stonden
Adrianus d'Voocht, en Anna vander Meer syn huysvr'

dito (11 Septemb')
Een dochter van Matthys Michielse van Stockholm en Isabella
van Delft syn huijsvr' wiert genaamt Maria, tot getuygen
stonden Gerit vander Bijl en Fijtje vander Tempel syn huysvr'

Den 19 October
Een soontje van Anthoni de Later van Japan en Lyesbeth van Bang'
wiert genaamt Jan, tot getuyge stont Anthoni Cobin

Den 27 Novemb
wiert na gedaan belydenisse gedoopt een bejaart persoon, out
29 jaar, en genaamt Adrian wiens van was Bruyn-[vi]sch, warende
voor tweede meester op t schip Ruyt-Polsbroeck

Den 4 Decemb' Een soontje van Henrick Elbertse en Aeltje ter Meulen syn huysvr'
wiert genaamt Henrick, tot getuygen stonden Jurjan Vrydagh en
Henricje Henrickse

Den 11 Decemb'
Een soontje van Petrus Durant predecant bescheyden op t schip Zuijd
Polsbroeck en Geertrud van [Boyebajen] syn huysvr' wiert genaamt
Joannes, tot getuyge stonden Jan [Brittal] en Adrianus de Voocht
en Anna van der Meer sijn huysvr'

page 7

Den 25 Decemb
Een soontje van Elbert Diemer en Christina Does, wiert ge,,
naamt Jacob, tot getuyge stonden Albert van Breugel
Wouter Mostaart, en Sandrina, huysvr' van den Luijth' Joan
Koon

dito (25 December)
Een dochterke van Pieter Jansz en Fytje Dircz wiert genamt
Sara, tot getuyge stonden Barent Brinck-man, en Catharina
Keens van ter Vere

 

  • Hits: 8473

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.