Skip to main content

Cape Town Baptisms 1676

page 19

Anno 1676

(right hand edge of page is missing in parts)

Den 5 Januarij
een soontie van Henric[...]
Gysbertsz en syn huijsvrouw
Geesie Jans wierdt genaam[...]
Willem onder het getuychenis
van Catharina Kients

Den 19 dito (Januarij)
een soontie van Jan
van Oldenburgh en Lijsbeth
Jans sijn huijsvrouw
wiert genamt Johannes
de getuijghen waeren
Gerrit Jurriaensz Constpel,,
maat en Geertruyd Willem[s]

Den 9 Feb'
een soontie van Mathy[s]
Michielsz van Stockholm
en syn huysvrouw Isabella
van Delft wiert genaamt Johanne[s]
't getuychenisse wierd bekeed van
Jan Dircksz van Wageninghe[n]
en Jelletje Hartmans

Den 23 dito (Feb')
een soontie van Jan Pieters [...]
Spitsberghen Vrijman en V[oletu]rtie Symo[...]
syn huysvrouw bescheyden op t' schi[p]
t' Huys te Konenburgh gedestineert nae [Zeij...]
(next two lines in a different handwriting)
des kints naem was Pieter, de getuijge Andries
Cornelisz V[r]tholen, schipper vant voorsijde schip

page 20
(entries in a different handwriting; now arranged in 4 columns across the page.
These columns are transcribed vertically below - i.e.:
first line: date
second line: name of the baptised child
third line: the parents
fourth line: the witnesses, if recorded)

Ao. 1676  |  De namen der gedoopten  |  Ouders  |  Getuijgen

Den 15 Martij 
Aaltie
Cornelis Claesz van Uijtrecht, en Catharina van Malbaar
(witnesses left blank)
                          
Den 22 dito (Martij)
Cristina
Jan Dircksz van Wageninge, en Anna van Velthuijsen
Gerrit Victor en Christina van der Be[...] sijn huijsvrouw
                          
Den 29 dito (Martij)
Maria Everts swartinne met haar kint Anna
De name des vaders onbekent
            
Den 12 April
Jacobus
Adriaen van Brakel en Sara van Rosendaal
Salomon de Leeuw en Maria van Rosendaal

Den 29 April
Willemina Constantia
Adriaen Braems en Sebilla Timmerman
Pieter Sterthemius en Willemina Herters

Den 29 dito (April)
Jacobus
Jacob Hendricksz en Aafie Rijcks
Jelletie Hartmans

Den 26 dito (April)
Helena
Jan Leendersz en Gelletie Claas

Den 26 dito (April) 4
Joanna Cornelia
Joannes Leeuwensen en Cornelia Paauw
De Heer Cornelis [ssnelma..] en Joanna van Ommeren in welke plaets gestaen
heeft de Heer Gouverneur Johan Bax, en Aletta van Hinloopen syn huijsvrouw

Den 14 Maij
Maria
Cornelis Stevensz van Wageningen en Jannetie Gerrits
Steven Jansz en Hendrickie Hendricks

Den 5 Julij
Wilhelm Mauritz
Hieronymus Kroese en Aeltie Elberts
De Heer Johan Bax Gouverneur en Aletta van Hinlopen syn huijsvr.

Den ii Octob'
Joanna Catharina
Guiljaume van der Stap en Jannetie Cocks
Hendrick Krudopp en Sandrina Coons

den i Nov.
Jannetie
Focke Jansz en Aeltie Siewers

Den 22 dito (Nov)
Jacob
Jan Mostaert en Alida van Hulst
Wouter Mostaert en Hester syn huijsvrouw

Den 29 dito (Nov)
Cornelis
Jan Cornelisz en Catharina Hermens

page 21

Ao 1676  |  De namen der gedoopte  |  Ouders  |  Getuijgen

Den 20 Decemb'
Abel
Focke Jansz en Aeltie Soert
Hans Holmensz en Geertruijt Willems

Den 23 dito (Decemb')
Barent
Albert Barendtsz en Margaritha Hoofnagels
Maria Hendricks

Den 26 dito (Decemb)
Regina
Laurens Visser en Agneta van der Graef
Dirik Jansz Smient en Sandrina Coons

 

  • Hits: 8048

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.