Skip to main content

Cape Town Baptisms 1687

(page 31 continued)

ao' 1687

(entries written in columns across the page,
date, De name der gedoopen, de ouders, de getuigen.
These columns are transcribed vertically below - that is
first line: date
second line: name of the baptised child
third line: the parents
fourth line: the witnesses, if recorded)

Den 19 Januarij 
Anna Regina
Hendrick Harst en Judith Marquart
Hendrick Muller en Agniet van der Graft

Den 2 Febr. 
Adrianus
Caspar Willers en Arriaentie
Claes Hendricks en Annetie Sterre[...]

Eodem dito (2 Febr.)
Hendrick 
Albert Barents en Margarita Hoefnagels

Eodem dito (2 Febr.)
Catrina, Elysabet, Helena (no other comment to them)

Den 9 Febr. 
Geertruid
Hendrik Sneevint en Catrina Steens
Annetie Steens en Adam Steens

Den 23 dito (Febr.)
Susanna
Diedelof Biebou en Diana, slavin van Cornelis Linnes

Eodem dito (23 Febr)
bejaarde op belyd. gedoopt { Armosy, Jannetie, Anna, Helena }
slavinnen bejaerde van de companij met belydenis

Den 2 Mart
Catrina
Joost Strydom en Marina Ras
Matys Michiels en Tryn Ras

(the column layout stops here - see top of page)

De volgende kinderen zijn van mijn D:o Johannes van Andel
gedoopt uijtgeno[men] 't bovenstaande

Den 27 April is een kint gedoopt en genaamt Anna Margareta waar van de vader was
Hendrick Mulder de moeder Margreta Maijchart, de getuijgen Jan Holsmit, en A[...]
(across the bound middle of the pages, on the right hand page, p. 32, is written)
{Catarina      } 
{van Dragen }
(I believe this belongs to this entry)

Den 11 Maij is een kind gedoopt en genaamt Frederick waar van vader
was Russouw de Wit en moeder Johanna Roosendaal de getuijgen
waaren Theunis Dirxse van Schalkwyck en Hester van Lier

Den 25 dito (Maij) is een kint gedoopt ende genaamt Mathijs waar van
vader was Mathijs Greven ende moeder Zusanna
Claasz. de getuijgen waaren Jacob Aarts Brouwer en
Maria Lindenhovius

Den 1 Juniii is gedoopt een slavinne naar alvorige belydenisse en is
genaamt Magdalena

Den 15 dito (Junii) is een kint gedoopt ende genaamt Stephia waar
van vader was Cornelis Stevenze Botma de moeder
Jannetie Gerritz. de getuijgen Steven Janszen Botma
en Hendrickie Hendricz

page 32

Den 29 dito (Junii) is een kint gedoopt en genaamt Sijmon Adrianus waar
van vader was Ludovicus van der Stel, moeder Johanna
van der Reyt. de getuijgen waaren de ed: Heer
commandeur Sijmon vander Stel en Juffr: Maria Lamij
huijsvrouw van Monsr. Dominicus Schavone

Den [10] Augusti is een kint gedoopt en genaamt Christina waar
de vader was Francisch Bastiaansz en de moeder
Anna Maria Pieterse de Leeuw de getuijgen waaren
Jan van Brienen ende Catarina Kloeten

Den 17 dito (Augusti) is een kint gedoopt en genaamt Johannes
waar van de vader was Gerrit Kloeten, de
moeder Catarina Jans. de getuijgen Jan
van Brienen, ende de moeder zelfs.

Den 31 dito (Augustii) is een kint gedoopt en genaamt Maria waar
van de vader was Harman Jansz, ende de
moeder Belietie Frederixs, de getuijgen Douwe
Gerrebrandtze Stijn, en Maria Lozee
zijn huijsvrouw

Den 14 7ber is een kint gedoopt en genaamt Christoffel waar
van vader was Andries Beijer ende moeder
Catarina van de Caap. de getuijge Marretie
van de Caap.

Den 21 dito (September) is een kint gedoopt ende genaamt Anna waar van de
vader was Sijmon Groot, en moeder Gertruijde Wi[t]
de getuijgen Hendrick Mulder, en Annetie Stijns

Den 5 8ber is een kint gedoopt en genaamt Leendert waar van
de vader is Adriaan van Braakel en moeder Zara
van Roosendaal, de getuijge Elsie van Suurwaarde
wed' wijlen Sr. Breugel:

{Catarina     }
{van Dragen}
(this seems to belong to the previous page, p. 31, for the entry on 27 April 1687, see my comments there)

Den 12 dito (October) is een kint gedoopt en genaamt Maria
Elizabeth waar van vader is Dirk van Koninxs-
hooven ende moeder Jannetie Borth de
getuijgen Christiaan Freeser ende Anna
Hoek. 

Den 2 9ber is gedoopt aen 't Stellenbos en genaamt Wille[m]
waar van vader was Jan Cornelisz van Outbeijerlant
de moeder Marij Kickers, de getuijge Willem
van Emmerhorst

page 33

op den selfden (2 November) zijn gedoopt twee kinderen waar van de eene is genaamt
Hendrick, het andre Carel, de vader was Hans
Rutger Troost. de getuijgen Pieter Gertsz en
Cornelia Cornelisze. de moeder slavinne

Den 16 9vber is een kint gedoopt en genaamt Johannes. waar van
vaader was den overleden predikant Johannes Overneij
en moder Barbara Sijmons. de getuijgen Jan Drixs[en]
de Beer enn Juffr. Aletta Cruese

 

  • Hits: 7968

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.