Skip to main content

Cape Town Baptisms 1688

(page 33 continued)

Ao. 1688

Den 2 Janrij. is een kint gedoopt van de E. Commandr. slavinne 
waar van de vader is Cesar, de moeder Susanna
de getuijge Claes Cornelisz. de naam van het
kint is Appolonia

Den 4 Janrij. is een kint gedoopt ende genaamt Marritie waar
van de vaader was Pieter Sillekes de moeder
Marta van de Caap de getuijgen Joris van
Straalden en Catarina Kloeten de huijsvrou van Jan
Brienen

Den 1 Febrij. de volgende zijn aan Stellenbos gedoopt een kint van Dir[k]
Coutie is genaamt Johannes waar van getuigen was Jacoba
Kegelaar

Den 1 Febrij. is gedoopt een  beiaarde door belijdennisse
en is genaamt Dina

Eodem haar kindren. Het eerste is genaamt Kasper Jans [en 2 de] Maria 
waar van getuigen zijn Jan Mostaart ende Lijsbet
Nieumeijer zijne huijsvrouw.

Eodem dito  noch een kint van de voorm: beiaarde persoon
is genaamt Hendrick. Eodem dito nogh een kint van Dina
waar van getuige was Francoijs Vilion en Lijsbeth Gertze.
De naam van 't kint was Antonij

Den 22 Janarij (I belive this should be Febr?)
is een kint gedoopt ende genaamt Hendrickie waar
van de vader is Hendrick Jacobse en de moeder
Jacomijntie6  Vrost6  de getuijge Marretie Lozee

Eodem dito (22 Janarij /Febr) is een kint gedoopt en genaamt Elsie waar van
de vader is Aarnout Jansz de moeder Hendrina
van Diese de getuigen Jan Stevenz Botma en
Gertruij Wijnandt.

Den 21 Maart is een kint gedoopt en genaamt Elsie waar van
de vader is Diderick Potter en moeder Zacharia
Wagenaar de getuijge Engeltie Quint

page 34

Den 4 April is een kint gedoopt en genaamt Johannes (the name Johannes is crossed out and Anna Elizabet inserted above it)
waar van vader is Pieter de Bondt, en moeder
Zophia Moock  de getuijgen de Hr. Vincent
Paad[es] en Aletta Bitter zijnde op de retourvloot

Eodem dito (4 April) is een kindt gedoopt en genaamt Maria waar van
vader Willem ten Damme de moeder Helena
Geulinxs de getuijgen Adriaan van Brakel
en Elsie van Zuerewaarde wedwe wijlen Sr.
Breugel

Den 19 April is een kind gedoopt en genaamd Augustus
waar van vader is Godefried Meijhuijsen en moeder
Femmetie .....  de getuijgen Joh. Blesius
en Maria Lindenhovius

Den 18 zijnde paasdagh is op 't schip Osterland gedoopt
een kind ende genaamd Carel Prieur du Plesis
De vader Johannes Prieur du Plesis van Poitier
De moeder Magdalena Menanteau de
getuijgen Cap. Carel Marveilie en Juffr
Maria Magdalena le Kleer

Den 9den Maij zijn aan Stellenbos de volgende kinderen
gedoopt als een waar van Jan Mostaard vader is
en moeder Lijsbeth Ernst Nieumeijer de getuijgen
Tobias Vlasvath en Aaltie ter Meulen de naam
van 't kind was Ernst

Eodem dito (den 9 Maij) een kind waar van Hendrick Cornelis vader is en is
genaamdt Aart de moeder Beatris Gijsberts

Eodem dito is een kind gedoopt van Jan Smid waar
van de moeder is ........ De getuijgen waren
Roeloff Pasman en Zophia Schalk de
naam van 't kind was Christoffel

Den 16 dito (Maij) is een kind gedoopt en genaamt Joris waar
van vader is Joost Strijdom de moeder Marijna
Ras. de getuijgen Mathijs Michielse en Catrijna
Ufftingh

Eodem dit (Maij) is een kind gedoopt en genaamd Pieter
waar van vader is Willem Schalk en moeder Elsie
Jacobs.

Den 23 dito (Maij) is een kind gedoopt en genaamd Jacomijntie
waar van vader is Coenraad Jansz Vischer
de moeder Catrijn Everstz van der Zee. de
getuijgen Jan Roulofze

page 35

Den 30 dito (Maij) zin de volgende kinderen uijt slavelogie
ten overstaan van Sr de Man en Capt. Schavonnes van 's comps' wegen gedoopt

een kind van Lijsbet genaamt Catrijn
De moeder (inserted into the left margin before the next entry)
een kind van Calsaat en is genaamd Augustijn
een kint van Walletombo en is genaamd Dorothe
en kind van Engori en is genaamd Maria
een kind van Somijtze en is genaamd Christijn

Den 24 Maij is op 't schip de Schelde gedoopt en is genaamdt
Jacob. De vader is Carel Provo de moeder is Mi de
Febere, de getuijgen Aarnout Schrijteruit schipper,
op voorn' schip, en Elisabeth du Pre.

Den 13 Junii is een kindt gedoopt en genaamd Jannetie
waar van vader is Willem van Wijck moeder
Catarina Wijekers. de getuigen Willem Meijer
en Catarina Kien.

Eodem dito (13 Junii) is een kind gedoopt en genaamd Egtbert waar van
vader is Claas Loepser, moeder Engeltie Quinz
de getuijgen, Jan Stevensz Botma en Cristina
Bernardi Stans zijn huijsvrou

Eodem dito (13 Junii) is een kind gedoopt en genaamd Anna waar
van vader is Hendrik Gijsbersz, de moeder Geesie
Jans: beijde zelfs present

Den 20 dito (Junii) is een kindt gedoopt en genaamdt Elizabeth
waar van vader is Marten van Staaden de
moeder Catarina [Jans] Willemsze mede beijde pres[ent]

Den 11 Julij is een kind gedoopt en genaamd Johannes Cornelis
waar van vader is Johannes Reijckman van Weij
moeder Maria Mathijsse de getuijgen Monsr.
Cornelis Pieterse Linnes en Maria Lindenhovius

Den 25 dto (Julij) is een kindt gedoopt waar van vader is Paulw (sic)
Heij[ns] de moeder Maria Schalck, de getuijgen
Douwe Gertbrantz Stijn, en Marritie Lozee
zijn huijsvrou. de naam van 't kindt is
Johannes Heijns.

Den 1 ste Augusti  naarvolgende [6] kinderen uijt de slave logie gedoopt ten
overstaan van Monsr de Man en Capt Dom. de Scavonn[...]
als getuijgen van 's comps wegen.
een kind van Cicilia en is genaamdt Constantia
een kind van Maria haar kindt is genaamdt Pieter
een kindt van Mijtzele en is genaamt Catarina

page 36

een kint van Kallehijzang en is genaamd Jan
een kindt van Somesie en is genaamdt Marretie
een kind van Ovolle [Lo]mbo en is genaamdt Helena
een kindt van Warie en is genaamdt Eeva
een kindt van Armosije  en is genaamdt Claas
een kindt van Calmeronde en is genaamt Catrijn
een kind waar van de moeder dood is en is genaamt Anna

Den 27 Aug. in de voorberijdinge een kint gedoopt en is genaamt
Anna Elizabet, de vader is Christoffel Henning. de
moeder Antonette. de getuijgen Arijen Gertsz van Tergou
en Aaltie van Amijde

Eodem dito (27 Aug) een kind van Pierre La Febre en is genaamt
Catarijn, de moeder en getuigen zijn Maria de Grave
get. Nicolaas Kleef en Aaltie ter Meulen

Eodem dito (27 Aug) is een kind gedoopt en genaamt Gijsbert waar van
vader is Gerrit Janssen Vischer moeder Jannetie
Tilemans.

Den 5e 7ber. een kind gedoopt waar van vader is Hendrik
Mulder de moeder Margareta Marquaart. de
getuijge was Femmetie Koutshoff en is genaamt
Gertruij

Eodem d. (5 September) is een kindt gedoopt waar van vader is Johannes
Pretorius, de moeder Joanna Victor. de getuijge
Cornelia Jacoba Junius en is genaamt Loduwijck

Den 19 7ber 2 slavekinderen uijt de logie waar onder
gt. De Man en Capt' Domincus [d]e Schavonn[e]
uijt comps' naam hebben getuigt. het eerste is
genaamt Sara. het andere Jannetie.

Den 11 October is een kind aan Stellenbos gedoopt waar van vader
Nikolaas Kleeff. de moeder Barbara La Fevre 
de getuijgen Pierre de La Fevre en Catarina La
Foir

Den 29 dito (October) is een kind gedoopt waar van vader Dirk Pretorius
en moeder Maria Hanssen de getuijge is Petronelle
van Breda en is genaamt Sijbilla

Den 7 9ber is den kind gedoopt waar van vader is Hendrick
Sneuwind. de moeder Catarina Steens de getuijge
Annetie Steens de naam van kind is Helena

Den 14 9ber een kind gedoopt waar van vader is Adriaan
van Brakel, de moeder Sara van Rosendaal
de geuijge Jannetie Rosendaal de naam van
't kind is Barbara

Den [5] Xber is een kind gedoopt waar van de vader
is Johannes van Engelen, de moeder Gertruijd
Wijnants, tot getuijgen waaren genoemt Sr Andries
de Man, en Barbara Sijmons. en kind
is genaamd Johan Andries

Den 14 dito (December) is een kind gedoopt waar van vader is Abraham
Hertog de moeder Maria Bellardij de
getuijgen Mr Dirk van Cuijk fiscaal en [Stijntie]
van den Berg de naam van't kint is 
Maria

 

  • Hits: 9040

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.