Skip to main content

Cape Town Baptisms 1695

(page 55)

anno 1695

16 Januar: een kind van Adriana Jaersveld, genae[mt]
Johanna, getuijgen Mahiu de Rij[k..]
en Aeltje Claesse van Amoijde

(the next entry inserted in the left margin, next to and
below the date of the preceding entry, its dito
presumably refers to that entry's date, 16 Januar:)
Dito een kind
van Lambert Symese en
Maria Vissers, gent. Geertje,
getuijg: Diderik Putter en
Zacharia Wagenaer

23 Januari: een kind, Jan Janse van Eden e[n]
(inserted in the above line with ^ below the space
between kind, and Jan, where 'van' has been crossed out,
is 'waer van getuijgen sijn' so that the line has been
altered to read:
een kind, waer van getuijgen sijn Jan Janse van Eden e[n]
Maria Rossëe, genaemt Cornelia .

30 dito (23 Januari:) een kind van Oelof Bergh en Anna de
Koningh, genaemt Dorothea Francina
getuijgen Jonker Frans van der Stel e[n]
Machtelda van Dieden.

(the next entry inserted in the left margin, next to and
below the date of the preceding entry, its dito
presumably refers to that entry's date, 23 Januari:)

den selfden dito (see note above)
een kind van Jan Willemse
Vermeulen, en Catharina
van Bengaele gent. Jan-
netje, getuijge Catharina
Niemans.

20 Februar: een kind van Cæsar van Maccassar en
Susanna van Cijlon, genaemt Elias
lijfeijgenen van de Ed: Heer
Gouverneur.

page 56

Dito 27 (Februar:) een kind van Hendrik Bernard Oldelant en
Margareta Hendrina van Ofteren, genaemt
Johannes Hendrik, getuijgen Johannes Blesius
en Catharina Croese.

13 Maert een kind van Jesaias Machielse van B[oven] en
Levina Levens de Waal, genaemt Machiel
getuijgen Douwe Gerbrantze Steijn en Marritje
D[ouwes].

Dito (13 Maert) een kind van Johan Siek en Geertruij Helmeus
genaemt Anna Margareta, getuijgen Michiel
Ditmar en Geertruij Willemse.

Dito (13 Maert) een kind van Johan Mijndertze Kruijwaegen
en Katharina van Maersen, genaemt Jan Mijn-
dertse, d'ouders als getuijgen.

20 dito (Maert) een kind van Joost Strijdom en Maria Ras,
genaemt Symon, getuijgen Marten van
Meklenburg en Laurensia Coernelisse.

Dito (20 Maert) een kind van Jacob Pauw en Willemina de
With, genaemt Blasius, getuijgen Gerard
Pauw en Maria Beverwijck.

(next entry inserted in left hand margin next to and
below the date of the preceding entry)

Nota den 25 April 1695
gedoopt het kint van
Matthys Greef genaemt
Jochim als getuyge
Henning Huysen en
[...] Appels

1 Meij een kind van Joan Cornelisse en Maria Kikkers
genaemt Maria, getuijgen Hendrik Janse
Brouwer en Aeltje Claas.

22 dito (Meij) een kind van Pieter Dammesse en Susanna
Martinjou, genaemt Maria, [g]

29 dito (Meij) een kind van Claes van Bengale en Cæcilia
van Macassar, genaemt Flora, getuijgen Joannes
Kemp, en Jannetje van de Caap.

dito (29 Meij) ses kinderen van Comp: slavinne, als

een van Lijsbeth van Madagascr. gent: Jan, halfslag[h]
een van Menti van Madagascr. gent. Maria,
een van Kallemeleme van Madagascar gent: Ludovicus
3 k (inserted in the left margin below the date)

page 57

een van Isabella van de Caap gent: Mathijs.
een van Femeja van Madagaskar gent: Apollonia
een van Sua van Madgascar gent: Eva heelslag[h]
3 k (inserted in the left margin)

5 Junii een kind van Abram van Dirksland en
Catharina Smiths, genaemt Josina, getuijge
Jacob Pleunes en Catharina Niemans.

Dito (5 Junii) een kind van Sara van Madagascar, gen[aemt]
Jonas, getuijge Job van Madagaskar
lijfeijgenen van de Ed Hr Gouverneur

19 dito (Junii) een kind van Jan Wesselse en Helena
Wijnands, gent: Hendrik, getuijgen
Henning Huijsingh en Christina
Diemers.

Dito (19 Junii) een kind van Marta, gent Christiae[n]
getuijgen Jan Willemse Vermeulen en
Catharina van Bengale.

Dito (19 Junii) een bejaerd persoon nae voorgaende
belijdenisse gent: Angela van de Caap

26 dito (Junii) een kind van Willem Corsenaer en Ca[th]
arina Croese gent: Aletta, getuijge[n]
de Ed Hr Sijmon van der Stel
en Aletta Elbertze.

17 Julii een kind van Bartholomëus Janse
Coopman, en Engeltje Cornelis, gent
Maria, getuijgen Jan Janse van Ede[n]
en Anna Marie aen Stellenbosc[h]

24 Dito (Julii) een kind van Christoffel Hijningh en
Antonette Vijgers gent: Johannes, get.
Anna Marie, aen Stellenbosch.

page 58

31 dito (Julii) een kind van Louis van As en Leena
van As, gent. Catharina, getuijgen Joost
Strijdom en Catharina Groenewalt.

Dito (31 Julii) een kind van Arent van Malabar en
Helena van Macasser gent Emmerentia
getuijgen Susanna van Malabaar
alle lijfeijgenen van de Ed Hr Gouver:

Dito (31 Julii) vijf kinderen van s'Comp: slavinnen
als
een van Keetje van de Caap gent: Johannes <castys>
een van Katharina van de Caap gent: Marcus halfsl'
een van Maria van de Caap gent: Angenietje halfsl'
een van Margrita van Madagr. gent: Johanna heelsl'
een van Flora van Madagr. gent: Julius heelsl'

7 Augusti een kind van Mathijs Wigman en Jan-
netje Verschuur, gent: Geesje, getuijgen
Dirk Gijsbertze Verweij en Geesje Vissers.

Den 21 dito (Augusti) een kind van [L...] Diedelhof Bibout en Willemina,
gent Anna, getuijgen Christoffel Groe-
newalt en Hillegond Couché.

Den 11 Sepemb'(sic) een kind van Piter Billekens en Martha
Martense, gent Duijfje, getuijgen den
eerw: Diakon Joris van Straelen, end Aeltje
Klaes van Armeijde.

Den 18 dito (September) een kind van Cornelis van Nieukerken
en Maria van Westhuijsen gent Gerrit,
getuijgen de vaeder en Maria Pieterse .

21 Octob' een kind aen Stellenbosch van Coen-
raed Vissers en Catrijna van de Caap
gent Catrijn, getuijgen Jan Wismar en
sijn huijsvrouw.

page 59

30 dito (Octob') een kind van Jannetje van Wijk, gent. Pie[ter?]
een kind van Lijsbeth van de Caap gent. Doroth[ea]
een kind van Johanna van de Caap gent. Catharina.
een kind van Maria Bee gent Arent.
een kind van Leenje van Bat': gent Alett[a]
een kind van Maria van dito gent Daniel
een kind van Lua van Madagr: gent Sara.
een kind van Cæcilia van dito gent Carolus
een kind van Calawou van dito, gent: Piet[er]

(a note in the left margin of the above nine entries states:)
9/k:
alle slavinnen van de E: Comp:

een kind van Litje van Tonquin gent Cathari[na]
een kind van Mariane van Beng': gent Sara
een kind van Helena van Timor gent Geetr[uij]

(a note in the left margin of the above three entries states:)
slavinne van Juffr de Man
3/k

20 Novemb' een kind van Barent Pieterse Blom en
Catharina de Beer, gent: Agatha,
getuijgen Willem Lodewijkse Wiederho[lt]
en Maria Joostense.

Dito (20 Novemb') sijn nae voorganede belijdenisse christ[...]
gemeente door den doop ingelijst dese
naevolgen Comps. slaven en slavinnen
van Madagascar.

soo gent:
Anthonij
Johannes
Jan Willemze
Cornelis
Marcus
Pieter
Salomon
Pieter
Jantje
Maria

(a note in the left margin next to the ten names above:)
bejaerde slaven
van d' E Comp'
10/

page 60

Lijsbeth
Mariane
Susanna
Sara
Maria
Catharina
Jacomijntje

(a note in the left margin of the seven names above:)
bej:
slaven
van d' E Comp.
op belydenis
gedoopt
_____________

27 dito (Novemb')
Hans
Lambert
_____________

Dito (27 Novemb') een kind van Dirk van Koningshoven en Jannetje
gent Clara, getuijgen Douwe Gerbrantze
Steijn en sijn huijsvrouw.

4 Decemb: een kind van Hendrik Mulder en Marga-
reta Marquart, gent: Maria, getuijgen
Johanna Rosendael.

 

  • Hits: 10129

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.