Skip to main content

4012 (1676-1677)

VOC archive 4012 image 822Extract from ship Society's logbook of it's journey from Boston in New England to Madagascar by Thomas Eduwarts.

Several folios in the digital archive are not present, but are present in the bound volume and may not been scanned. They are the following:
- Folios 6 and 24 of the missive;
- Folio 89 of the resolutions;
- Folios 246 and 268 of the 'Daghregister'.
Even though folios 666 and 667 of the logbook of the yacht Voorhout are not present, no pages appear to be missing in the sequence, and it seems that the two page numbers were accidently skipped while numbering them.

 

Table of contents VOC archive 4012 (1676-1677)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgenomen met de retour vloodt in den jaere 16779
1...49Originele missive door den Gouverneur Joan Baex van Herentals en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 14 Martij 167713
50...52Particuliere missive door den voorn: Gouverneur en Raet aen de Camer Amsterdam geschreven in dato 14 Maert 167760
53...96Copia resolutie beginnende met den 19 Maert en eijndigende ult:mo Xber 167666
97...167Copia brieven successive van de Caep affgegaen begonnende met den 22 Martij en eijndigende den 21 Xber 1676109
168...372Daghregister gehouden aen de Cabo de Bonne Esperance van den jaere 1676181
373...420Criminele en civile rolle van den jaere 1676384
421...Lijste van de aencompste en vertrecl der schepen aen de Cabo de Bonne Esperance 't sedert den Junij 1676 tot 14 Maert 1677452
422...423Generale rolle van 's Comp:s dienaeren soo als deselve op 15 Maertij 1677 aen Cabo de Bonne Esperance in emploij sijn bevonden454
424...Generale rolle van de vrije luijden en haeren verdere ommeslagh in Maert 1677 opgenomen457
425...510Specificatie boeck van oncosten van den jaere 1676461
511...520Uijtgaende facturen en cognossementen van den jaere 1676551
521...571Cassa boeck van den jaere 1676563
572...594Scheeps oncosten boeck van den jaere 1676619
595...637Journael en groot boeck van de winckel van den jaere 1676648
...Van Mauritius
638...Register van brieven en papieren702
639...646Originele missive door den Commandeur Hubert Hugo en den Raet in dato 10 Septb: 1676 aen de Vergaderinge der Heeren Seventiene geschreven704
647...652Copia missive gesz: als voren in dato 25 Julij 1676712
653...654Vier attestatien nevens extract uijt de missive door den Command:r Hugo den 18 Maert 1675 aen den Gouverneur Generael en Raden van Indien gesz:718
655...Copia reeck: van den gewesen coopman Wrede721
656...661Copie missive door den Command:r en Raet van Mauritius den 10 Septb: 1676 aen den Gouverneur Joan Bacx van Herentals en den Raet aen de Caep gesz:722
662...Originele attestatie jegens Jan van Westphalen730
...Van de Caep
663...Cerificatie raeckende 't renoveren van Comp:s possessie en oprechten der wapenen in de Saldania Baeij en daer om hergelegen eijlanden731
664...703Copie journael gehouden bij de opperhoofden van 't jachtje Voorhout op haer voijagie naer Madagascar tot den slaven handel732
704...705Cort relaes van de situatie van 't Eijlandt Madagascar etc.770
706...745Journael en grootboeck raeckende de negotie bij de van 't jachtje Voorhout op Madagascar gedaen773
746...788Getranslateert copie journael gehouden bij die van 't Engels scheepje de Societeijt 't sedert haer vertreck uijt Baston in Nieuw Engelandt tot aen het Eijlant Madagascar822
789...Memorie der verstreckte goederen aen 't Engels schip de Phœnix868
790...Copie request door 6 Fransen van 't Eijlant Mauritius gecomen overgelevert870
791...792Jacob de Werelt van de mineralen en berghwercken aen de Cabo de Bonne Esperance872
793...Attestatie nopende de bevindinge van een casken met copere coralen874
794...795Memorie van de persoonen die met procuratie haer reeck: hebben overgemaect876
796...797Cort relaes wegens de voornaemste bevindingee op de voijagie naer 't Eijlant Madagascar door 't jachtje Voorhout gedaen878
798...Copia extract uijt de missive door den Goeverneur Generael en de Raden van Indien den 27en Novemb: 1676 aen den Gouverneur en den Raet aen de Caep gesz:880
799...801Twee missivens door den E: Jacob de Werelt gesz: uijt het schip de Vrijheijt in dato 8 Xber: en 20 Aug: 1676884
802...Register van brieven en papieren887
803...813Originele missive door den Gouverneur Joan Bacx en den Raet den 22 Maij 1677 aen de Vergaderinge er Seventiene gesz: 888
814...Originele d:to door den voorn: Gouverneur en Raer den 22 Maij 1676 aen de Camer Amsterdam in 't particulier gesz:900
815...818Eijsch van nootwendigheden voor de Cabo de Bonne Esperance voor den jare 1678903
819...820Authenticque copie van het schriftelijck relaes van den schipper op Croonenburgh raeckende het te cort comen van de rijst907
821...Inventaris en vercopinge van de goederen en naelatenschap van den schipper Jacob Harckse en den adsistent Pieter Jacobse van Rhijn909


Link to the digital archive:  4012 (1676-1677)


 

  • Hits: 841