Skip to main content

4025A (1687-1688) part one

voc 4025A 0059Start of the ship's journal of the Centaurus on it's rescue mission to Terra de Natal.

This volume is the first part of two and contains papers and letters for the period 1687 to 1688 and were received in the year 1688. Part two (call number 2025B) is not yet available online as a digital archive.

The rolls of free men for the Cape district, folio 96, is not present in the volume. A card inserted at this point reads "Kaart I Naamlijst zie  Portefeuille" implying it may be housed elsewhere.
The rolls of free men for Stellenbosch and Drakensteijn districts, folio 97, is not present in the volume. A card inserted at this point reads "Kaart II Naamlijst zie  Portefeuille" implying it may be housed elsewhere.
The roll of ships arriving at and departing from the Cape for this period, folio 98, is not present in the volume. A card inserted at this point reads "Kaart III Naamlijst zie  Portefeuille" implying it may be housed elsewhere.

Folios 588 to 575 are bound in the wrong order -  they are bound at the end of the volume, after folio 595.

Folio 567 does not appear to be present, but seems lthat folio 568 contains all of the information of this roll.

Folios 573 to 575 are bound at the back of the volume starting on image 615, while folios 576 to 586 are bound in the correct place starting with image 576.

 

Table of contents VOC archive 4025A (1687-1688) part one
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen met de retourschepen in den jaere 16885
1...3Originele register7
4...40Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 26 April 168810
41...43Dito missive van: selven Commandeur en den Raed aen de Camer van Amsterdam van: selvigen datum48
44...45Authentique copie missive van deselve aen: gemelde Vegaderingh van: 17e in dato 19 April 168852
46...48Dito van en aen deselve in dato 4 Feb:rij 168855
49...88Daghregister gehouden in 't jachtje De Centaurus op de voijagie na Terra de Natal59
89...93Sententie tegens de misdadige Jacob Molij, Jan Geel en Laurens van Zwaenswijk gepronuncieert99
94...95Memorie der persoonen dewelcke toegestaen is hun rekeningh met procuratie na herwaerts te senden106
96...Generale rolle der vrije familien, hunne slaven, slavinnen, roerende en onroerende goederen en op primo Januarij 1688 aen 't Casteel de Goede Hoop en daer omtrent bevonde108
97...Generale rolle der vrije familien, hunne slaven, slavinnen, roerende en onroerende goederen en op primo Januarij 1688 aen 't Stellenbosch en Drakensteijn bevonden109
98...Rolle der schepen sedert primo Jannuarij 1687 tot 26 April 1688 de Cabo aengedaen hebbende110
99...100Copie missive van den Heer Commissaris van Mijdrecht uijt Nagapatnam aen: Commandeur Simon van der Stel en den Raed aen: Cabo in dato 19 Decemb: 1687111
101...104Dito van: Raed Ord:s en Gouverneur Laurens Pijl mitsg:rs den Raed op Ceijlon aen den selven Command:r en Raed in dato 18 Jan:rij 1688113
105...108Dito van den Commandeur Thomas van Rhe en den Raed tot Gale aen: selve in dato 22 Januarij 1688117
109...120Consumtiereekeningen van de retourschepen Courtgene, 's Lants Welvaaren , Bantam, Ridderschap, Waalstroom, Silversteijn, Sion, Salland, Goudesteijn, Eenhoorn en Hobre geduurende hun aenwesen aen: Cabo121
121...129Copie missive van: Hooge Regeringe van Indien aen den Commandeur S. van der Stel en den Raed aen: Cabo in dato 22e December 1687134
130...402Caeps daghregister beginnende primo Januarij en eijdigende ultimo Decemb: 1687145
403...557Caeps afgaende brieven van den jaere 1687419
558...561Generale rolle van Comp:s dienaren onder 't Caeps Commandement op den 14 April 1688 in emploij bevonden599
562...563Copie missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo aen: Vergaderingh der Heeren 17e in dato 9 Julij 1687603
564...566Lijste der persoonen van verscheijde aengekome schepen in 't hospitael aen de Cabo verbleven605
567...568Rolle van Comp:s getrouwde dienaren, hunne kinderen en weduwen der overledene610
569...Versoek vor die van: Fransse schepen aen: Commandeur van der Stel om ververssinge611
570...Brieff van eenen Vachet uijt de Fransse schepen aen: Cabo aen de Directeurs van: Buijtenlandsche Besendingen tot Paris612
571...572Lijste van: Fransse Officier en Commandere de Militie na Siam gesonden wordende613
573...586Consumtie reeckeningen van de schepen Nieuwland, Moercapel, Honsholredijk, Pampus, 't Rad van Avonturen, de Bril, Borsenburgh, Oosthuijsen, Oosterland, Zalmslagh, Java, Langewijk en Sillida geduurende hun aenwesen aen: Cabo 615
587...Originele register588
588...594Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Zeventiene in dato 14 Junij 1688589
595...Consumtierekeningh van 't Schip Spierdijk aen: Cabo598


Link to the digital archive:  4025A (1687-1688) part one


 

  • Hits: 317