Skip to main content

4024 (1686-1687) part two

voc 4024 0204Cashbook account of Daniel Zaaijman on Mauritius for the 1685.

This volume is the second part of two and contains papers and letters for the period 1686 to 1687, which were received in the year 1687.

Folio 1112 of the 1686 Cape cash book is missing.

 

Table of contents VOC archive 4024 (1686-1687) part two
folioscontentstart image
...Tweede Deel
Register der brieven en de papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen met de retourvloot in den jaere 1687
5
786...Originele register6
787...796Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren 17e in dato 20 Maij 16879
797...801Cort begrijp der malversatien van den luijtenant O. Bergh gepleeght onttrent het Porugeesche wrak N:ra S:ra de los Milagros19
802...826Drie stux confessien van: quartiemeester Lambert Adriaensz van Wijhe, den sergeant Christoffel Henningh, en luijtenant Oloff Bergh aen: Cabo, wegens hunnen handel onttrent het voorsz: wrak24
827...Onkostrekeningh van 't schip de Post aen de Cabo52
828...851Onkostboek van 't comptoir Mauritius sedert primo Julij 1685 tot ultimo Junij 168654
852...875Dito van 1684 en 168582
876...928Grootboek van 't comptoir Mauritius sedert p:o Julij 1684 tot ultimo Junij 1685108
929...989Dito van 1685 en 1686164
990...1045Journael van 't comptoir Mauritius sedert primo Julij 1684 tot ultimo Junij 1685229
1046...1103Dito van 1685 en 1686287
1104...1172Caaps cassaboeken van primo Januarij tot ultimo Decemb: 1686350
1173...1210Dito winkeljournael en grootboek van 't selve jaer423


Link to the digital archive:  4024 (1686-1687) part two


 

  • Hits: 296