Skip to main content

Archives

Adams, Peter: Genealogy in the United Kingdom. Familia, 39(3), 2002, pp. 108-112.

Barry, J.: Mormons searchfiles for ancestors. Familia, 2, 1965, p. 64.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van geboortes in Transvaal tot 1906. Familia, 7(4), 1970, pp. 95-96.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van sterfgevalle in Transvaal tot 1906. Familia, 8(2), 1971, pp. 6-7.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van huwelike in Transvaal tot 1906. Familia, 8(1), 1971, pp. 14-16.

Buys, M.H.: Argivale bronne vir genealogiese navorsing. Familia, 7(3), 1970, pp. 63-69.

Cairns, M.: Notarial protocols as a source of genealogical history. Familia, 10(3), 1973, pp. 61-62.

Cairns, M.: Genealogy and the deeds registry. Familia, 14(2/3), 1977, pp. 27-31.

Cairns, Margaret: Franklin Boonzaier Collection, Cape Archives. Familia, 26(3), 1989, p. 64.

De Wet, G.C.: Genealogiese bronne uit die Kompanjiestydperk in die Kaapse argiefbewaarplek. Familia, 8(1), 1971, pp.16-20.

Familie argiewe in Suid-Afrika. Familia, 10(2), 1973, pp. 50-52.

Fouche, F.P.: Vrystaatse argiefbewaarplek genealogiese inligting in aanwinste. Familia, 22(4), 1985, p. 88.

Gisa: GEDCOM Argief. Familia, 37(1), 2000, pp. 17-18.

Geslagregisters in die Nasionale Kutuurhistoriese Museum; 'n alfabetiese inventaris. Familia, 27(3), 1990, pp. 69-70.

Heese, J.A.: Sterftekennisse in die Kaapstadse argief, Familia, 17(2), 1980, p. 34.

Heese, J.A.: Genealogiese gegewens beskikbaar in die NG-Kerkargief in Kaapstad. Familia, 1, 1964/65, p. 37.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk. Familia, 1, 1964/65, pp. 7-10.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk (II). Familia, 1,1964/65, pp. 30-33

Jervois, William: Ancestry research at the Albany Museum. Familia, 35(2), 1998, pp. 50-52.

Jooste, E.P.: Archives sources for the British Settlers of 1858-1862. Familia, 21(2), 1984, pp. 35, 51.

Krige, Johan: Genootskap vir Bewaring Moederkerk, Stellenbosch. Familia, 42(2), 2005, pp. 66-67.

Malan, André: Dating old photographs in Genealogical Research. Familia, 39(1), 2002, pp. 34-41.

Milne, S.J.: The South African branch genealogical library. Familia, 18(1), 1981, pp. 9-13.

Potgieter, M.: Genealogiese bronne na 1795 in die Kaapse Argiefbewaarplek. Familia, 9(3), 1972, pp. 59-69.

Potter, G.R.: Records, public and private, in England. Familia, 6(4), 1969, pp. 88-91.

Preller, J.F.: Genealogical sources in the Government Archives depot at Windhoek. Familia, 12(1), 1975, pp. 21-22.

Rowse, D.E.: Sources for 1820 Settler genealogy. Familia, 22(2), 1985, pp. 29, 31, 42, 49.

Steenkamp, J.A.: Genealogiese bronne in die Vrystaatse argiefbewaarplek. Familia, 8(3), 1971, pp. 2-7.

Tapping, M.: The Voters' index. Familia, 23(1), 1986, pp. 8,14.

Tapping, M.: Bank archives and the family historian. Familia, 23(2), 1986, pp. 34-37.

Tapping, M.: Civitas building. Familia, 23(4), 1986, pp. 91-94.

Tapping, Mark: You never know! Familia, 25(2), 1988, pp.37-38.

Tapping, Mark: The National Archives of Zimbabwe. Familia, 26(3), 1989, pp. 70-71.

Tapping, Mark: Archives of the Transkei. Familia, 27(3), 1990, p. 76.

Van der Waag, I.J.: Military records as a genealogical source in South Africa. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 74-77.

Visagie, dr. Jan C.: Navorsing in Europa oor die herkoms en verhuising van Afrikaanse stamvaders na die Kaap. Familia, 39(1), 2002, pp. 8-19.

Visagie, dr. Jan C.: Navorsing in Europa oor die herkoms en verhuising van Afrikaanse stamvaders na die Kaap. Deel 2. Familia, 39(2), 2002, pp. 70-82.

  • Hits: 17298