Skip to main content

Surnames - G

GARBERS:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van drr. C.F. en J.G. Garbers. Familia, 23(3), 1986, pp. 56-58, 61.

GARDNER:

Eksteen, J.P.G.: Some notes on the Gardner family. Familia, 7(3), 1970, pp. 75-78.

GELDENHUYS:

Krige, J.D.: Die herkomsgeskiedenis van die familie Geldenhuys. Familia, 13(1), 1976, p. 3.

GERINGER:

Cairns, M.: Geringer and Bok - a genealogical jig-saw. Familia, 13(2), 1976, pp. 27-37, 40.

GERRITS:

Cairns, M.: Gerrit Gerrits of Oldenburg and Susanna of Mombasa: an early 18th century couple. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 49-56.

GEY VAN PITTIUS:

Van Aswegen, Hennie: Die Gey van Pittius stammoeder - Johanna Ewaldina Wägener. Familia, 30(3&4), 1993, pp .57-58.

GIBSON:

Dreyer, J.: Grafskrifte op Winburg. Familia, 22(1), 1985, p. 24.

GILFILLAN:

Mitford-Barberton, L.: Gilfillan. Familia, 2, 1965, pp. 6-7.

GLEN:

Glen, H.F.: Notes on the ancestors of Melissa Frances Glen. Familia, 34(1), 1997, pp. 8-13.

GOCH:

Mowlam, Dorothy: Goch family tree. Familia, 48(3), 2011, pp. 143-160.

GOETZ:

Du Plooy, Simon, samest. : ’n Potchefstroomse familie — GOETZ. Familia, 50(4), 2013, pp. 191-214.

GOMBERT:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

GOOSEN:

Cairns, M.: Appolonia of the Cape, c. 1716-1762. Familia, 24(4), 1987, pp. 85-89.

Goosen, O.J.A.: Die Goosen-familie van Oos-Kaapland. Familia, 33(1), 1996, pp. 10-15.

GORDON:

Maclean, J: Robert Jacob(James) Cordon; sy voor-en nageslag. Familia, 7(2), 1970, pp. 34-35.

GOUS/GOUWS:

Ford, Richard Y: Regstelling — Die “Duitse” Gous van Hannover. Familia, 49(3), 2012, p. 81.

Short, Arina: Die Gouwse van Kaapsche Hoop. Familia, 46(1), 2009, pp. 3-19.

Short, Arina: Die Storie van ’n Gouws graf. Familia, 46(4), 2009, pp. 230-243.

Short, Arina: Die Storie van ’n Gouws graf. Familia, 47(2), 2010, p. 80.

Short, Arina: Die “Duitse” Gous van Hanover. Familia, 49(1&2), pp. 51-68.

GRAAFF:

Pama, C.: By die kwartierstaat van Sir de Villiers Graaff. Familia, 10(4), 1973, pp. 94-95.

Van Zyl, H. & Heese, J.A.: Graaff-kwartierstaat. Familia, 10(4), 1973, pp. 96-98.

GRACE:

Saaiman, P. Louis: Thomas Grace se geslagregister in Suid-Afrika. Familia, 33(4), 1996, pp.99-102.

GRAY:

Prinsloo, G.M.: Frederik Jacobus and his descendants. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 63-67.

GREEFF:

Greeff, Francois: Greeff and Lategan marriages in S.A. Genealogies. Familia 44(4), 2007, pp. 234-239.

Greeff, Francois: Batavia, Java — Home to Matthias Greeff from 1674 to 1679. Familia, 47(2), 2010, pp.92-101.

Greeff, Natanja: The Political affiliations and loyalties of Matthias Greeff. Familia, 45(4), 2008, pp. 204-208.

GREEN:

Hayes, S.T.W.: The Green family - History and legend. Familia, 16(1), 1979, pp. 1-6.

GREWAR:

Murray, S.: David McKenzie Grewar en sy nasate- die eerste drie geslagte. Familia, 23(1), 1986, pp. 9-14.

GREY:

Langham-Carter, R.R.: What happend to the Greys. Familia, 11(3), 1974, pp. 78-80.

GREYLING:

De Villiers, Maureen: Die Genealogie van Jan Christoffel Greyling; wie was dié Dorslandtrekker? Familia, 48(4), pp. 189-196.

Dreyer, J. : Grafskrifte op Winburg. Familia, 22(1), 1985, p. 24.

Greyling, F.J.: Eduard Greyling - hoofdanser van Kruik-balletgeselskap - en sy voorgeslag. Familia, 23(1), 1986, pp. 15, 19.

Louwrens, M.M.: Die Greylings van Bothaville. Familia, 28(2), 1991, pp. 150-151.

GRIJP:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971. pp. 8-9.

GROBBELAAR / GROBLER:

Bleibaum, H.G.: Grobler - Grobbelaar. Familia, 11(3), 1974, pp. 75-76.

Grobler, C.L.: Grobler - Grobbelaar. Familia, 11(4), 1974, pp. 95-97, 100-101.

Grobler, C.L.: Grobler - Grobbelaar. Familia, 12(1), 1975, pp. 11, 24-25.

Grobler, C.L.: Grobler -Grobbelaar. Familia, 12(2), 1975, p. 45.

GROENEWALD:

Coetzee, P.J.S.: Die stamouers Groenewald. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 71-73.

Heese, J.A.: Ouers onbekend. Familia, 6(2), 1969, pp. 49-50.

GROENEWOUD:

Dekenah, I.: Groenewoud. Familia, 24(3), 1987, pp. 56-58.

GRUNDLING(H):

Cilliers, Ben: Families van die Klein Karoo — Grundling(h). Familia, 50(2&3), 2013, pp.145-184.

GUEST:

Van der Merwe, J : The Guests of Bury St. Edmunds. Familia, 18(2), 1981, pp. 33-35.

GURNEY:

Langham-Carter, R.R. : Beatrice Gurney: lady of mystery. Familia, 20(3), 1983, pp. 63, 67-70.

Van der Merwe, J.: The Battenberg-Gurney connection. Familia, 16(2), 1979, pp. 36-67.

  • Hits: 14162