Skip to main content

Surnames - K

KAMFER kyk/see CAMPHER:

KEEVY:

Melville, Janet: Keevy stamboom. Familia, 31(4), 1994, pp. 77-81.

KELLER (KALLEN):

Delport, Stef: Keller (Kallen). Familia, 27(2), 1990, pp. 27-28.

KEMP:

Kemp, Maans: Die Kemps; 'n Kaap-Transvaal-konneksie. Familia, 25(2), 1988, pp. 36-37.

KEMSLEY:

Cave, B.: A Game of hide and seek. Familia, 1, 1964/65, pp. 34-36.

KESTELL:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

KEYSER:

Pretorius, M.D.: Spangenberg of Keiser. Familia, 22(4), 1985, p. 89.

KING:

Scallan, V.J.: Dick King. Familia, 21(4), 1984, p. 114.

KIRSTEN:

Muller, C.F.J.: Die dood van Johannes Frederik Kirsten. Familia, 12(3), 1975, pp. 61-62.

KLEINHANS:

Fox, Herbert: Petrus Herodus Kleinhans(1838 – 1908). Strand, Die Outeur, g.d., 149p.

[Boekresensie deur Thys du Preez] Familia, 47(1), 2010, p.76.

KLINGHARDT:

Louw, B.K.: Familie Klinghardt. Familia, 12(1), 1975, pp. 20-21.

KNIPE:

Snell, Glennis: My grandmother was a saint. Familia, 36(3), 1999, pp. 117-122.

Snell, Glennis: The Saints come marching in: my ancestors the Knipes of St. Helena. Familia, 37(2), 2000, pp. 69-81.

KOLBE:

Van Aardt, Pieter: The Descendants of Frederik Fortunatus Kolbe (b2c8); a branch of the Kolbe family. Familia, 45(4), 2008, pp. 247-250.

KOLVER:

Cairns, Margaret: The Kolvers of the Orange Free State. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 72-75.

KONING:

Upham, M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

KOOPMANS-DE WET:

Pama, C.: Kwartierstaat van 'Marie' Koopmans-de Wet. Familia, 15(3), 1978, pp. 61-65.

KOTZE:

Schoeman, A.E.: Louis Kotze en Wilhelmina Lodewika Schoeman. Familia, 8(4), 1971, pp. 87-88.

KOTZEE:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van Andries Lodewickus Kotzee. Familia, 13(4), 1976, pp. 90-91.

KRAAMWINKEL:

Kraamwinkel, P.O.: Die familie Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, pp. 97-100.

Kraamwinkel, P.O.: Die familie.Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 6(1), 1969, pp. 21-26.

KRIGE:

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Isabella Margaretha Smuts(gebore Krige). Familia, 10(1), 1973, pp. 13-15.

KRITZINGER:

Beese, J.A.: Tweehonderdjaar in Suid-Afrika. Familia, 6(3), 1969, p. 65.

Bleibaum, H.G.: Nog meer oor die Duitse voorouers van die Kritzingers. Familia, 8(2), 1971, p.11.

KROL:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat” 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

KRUGEL:

Cairns, M.: Matthys Krugel. Familia, 14(1), 1977, pp. 5-10, 15-18.

KRUGER:

Forste/Lombard: Frantz Kruger (Kröger), die stamvader van die Kruger familie in S.A. Familia, 20(4), 1983, pp. 88-89.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van President Kruger. Familia, 6(1), 1969, p. 14.

Heese, J.A.: Voortsetting van Kwartierstaat Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 15-18.

Heese, J.A.: 'n Paar aantekeninge by die kwartierstaat van Paul Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 19-20.

Holden, P.: Kruger, additions to the genealogy published in S.A. Genealogies 4. Familia, 31(1), 1994, pp. 14-21.

Holden, Peter: Ammendments to the Kruger family tree. Familia, 31(4), 1994, pp. 71-74.

Kruger, Barry: Jacob Kruger — Regstellings oor die Stamvader. Familia, 41(3), 2004, pp. 121-125.

Kruger, Barry: Die Kruger-familie van Suider-Afrika. [’n Boek op laserskyf in PDF-formaat geresenseer deur Richard Y. Ford]. Familia, 45(1), 2008, p. 68.

Malan, Sasa (* Erasmus): Die Voortrekkers Stephanus Petrus Erasmus en Maartje Wilhelmina Zacharia Kruger en hul nakomelinge. Familia, 45(2), 2008, pp. 120-136.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van H. Ph. Potgieter en J.L.C.F.Kruger(H). Familia, 22(1), 1985, pp. 7-10.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van Hermanus Phillipus Potgieter en Jannetje Levina Catharina Francina Kruger (I). Familia, 21(4), 1984, pp. 93-99, 107-113.

KRULL:

Williams, L.: The Krull family - a reunion. Familia 22(4), 1985, pp. 94-97, 105-106.

KRYNAUW:

Laing, R.A.: Genealogical Table : Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp.36-37.

Laing, R.A.: Further ancestry of Helena Geertruida Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp. 38-39.

KUTZER / KUZER:

Coetzer, W.J.J.: (vide Fam. 13, 2, 1976, p. 52) Kuzer. Familia, 13(1), 1976, pp. 3-6.

KAMFER kyk/see CAMPHER:

KEEVY:

Melville, Janet: Keevy stamboom. Familia, 31(4), 1994, pp. 77-81.

KELLER (KALLEN):

Delport, Stef: Keller (Kallen). Familia, 27(2), 1990, pp. 27-28.

KEMP:

Kemp, Maans: Die Kemps; 'n Kaap-Transvaal-konneksie. Familia, 25(2), 1988, pp. 36-37.

KEMSLEY:

Cave, B.: A Game of hide and seek. Familia, 1, 1964/65, pp. 34-36.

KESTELL:

Additions to some frontier families (vide Familia 1971(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 38-43.

KEYSER:

Pretorius, M.D.: Spangenberg of Keiser. Familia, 22(4), 1985, p. 89.

KING:

Scallan, V.J.: Dick King. Familia, 21(4), 1984, p. 114.

KIRSTEN:

Muller, C.F.J.: Die dood van Johannes Frederik Kirsten. Familia, 12(3), 1975, pp. 61-62.

KLEINHANS:

Fox, Herbert: Petrus Herodus Kleinhans(1838 – 1908). Strand, Die Outeur, g.d., 149p.

[Boekresensie deur Thys du Preez] Familia, 47(1), 2010, p.76.

KLINGHARDT:

Louw, B.K.: Familie Klinghardt. Familia, 12(1), 1975, pp. 20-21.

KNIPE:

Snell, Glennis: My grandmother was a saint. Familia, 36(3), 1999, pp. 117-122.

Snell, Glennis: The Saints come marching in: my ancestors the Knipes of St. Helena. Familia, 37(2), 2000, pp. 69-81.

KOLBE:

Van Aardt, Pieter: The Descendants of Frederik Fortunatus Kolbe (b2c8); a branch of the Kolbe family. Familia, 45(4), 2008, pp. 247-250.

KOLVER:

Cairns, Margaret: The Kolvers of the Orange Free State. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 72-75.

KONING:

Upham, M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

KOOPMANS-DE WET:

Pama, C.: Kwartierstaat van 'Marie' Koopmans-de Wet. Familia, 15(3), 1978, pp. 61-65.

KOTZE:

Schoeman, A.E.: Louis Kotze en Wilhelmina Lodewika Schoeman. Familia, 8(4), 1971, pp. 87-88.

KOTZEE:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van Andries Lodewickus Kotzee. Familia, 13(4), 1976, pp. 90-91.

KRAAMWINKEL:

Kraamwinkel, P.O.: Die familie Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 5, 1968, pp. 97-100.

Kraamwinkel, P.O.: Die familie.Kraamwinkel in Suid-Afrika. Familia, 6(1), 1969, pp. 21-26.

KRIGE:

Le Roux, J.G.: Kwartierstaat van Isabella Margaretha Smuts(gebore Krige). Familia, 10(1), 1973, pp. 13-15.

KRITZINGER:

Beese, J.A.: Tweehonderdjaar in Suid-Afrika. Familia, 6(3), 1969, p. 65.

Bleibaum, H.G.: Nog meer oor die Duitse voorouers van die Kritzingers. Familia, 8(2), 1971, p.11.

KROL:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in "Nederland's Patriciaat” 1971. Familia, 8(2), 1971, pp. 8-9.

KRUGEL:

Cairns, M.: Matthys Krugel. Familia, 14(1), 1977, pp. 5-10, 15-18.

KRUGER:

Forste/Lombard: Frantz Kruger (Kröger), die stamvader van die Kruger familie in S.A. Familia, 20(4), 1983, pp. 88-89.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van President Kruger. Familia, 6(1), 1969, p. 14.

Heese, J.A.: Voortsetting van Kwartierstaat Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 15-18.

Heese, J.A.: 'n Paar aantekeninge by die kwartierstaat van Paul Kruger. Familia, 6(1), 1969, pp. 19-20.

Holden, P.: Kruger, additions to the genealogy published in S.A. Genealogies 4. Familia, 31(1), 1994, pp. 14-21.

Holden, Peter: Ammendments to the Kruger family tree. Familia, 31(4), 1994, pp. 71-74.

Kruger, Barry: Jacob Kruger — Regstellings oor die Stamvader. Familia, 41(3), 2004, pp. 121-125.

Kruger, Barry: Die Kruger-familie van Suider-Afrika. [’n Boek op laserskyf in PDF-formaat geresenseer deur Richard Y. Ford]. Familia, 45(1), 2008, p. 68.

Malan, Sasa (* Erasmus): Die Voortrekkers Stephanus Petrus Erasmus en Maartje Wilhelmina Zacharia Kruger en hul nakomelinge. Familia, 45(2), 2008, pp. 120-136.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van H. Ph. Potgieter en J.L.C.F.Kruger(H). Familia, 22(1), 1985, pp. 7-10.

Veltkamp, S.B.L.: Die nageslag van Hermanus Phillipus Potgieter en Jannetje Levina Catharina Francina Kruger (I). Familia, 21(4), 1984, pp. 93-99, 107-113.

KRULL:

Williams, L.: The Krull family - a reunion. Familia 22(4), 1985, pp. 94-97, 105-106.

KRYNAUW:

Laing, R.A.: Genealogical Table : Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp.36-37.

Laing, R.A.: Further ancestry of Helena Geertruida Krynauw. Familia, 24(2), 1987, pp. 38-39.

KUTZER / KUZER:

Coetzer, W.J.J.: (vide Fam. 13, 2, 1976, p. 52) Kuzer. Familia, 13(1), 1976, pp. 3-6.

 

  • Hits: 17016