Skip to main content

Surnames - J

JACKSON:

Harrison, B.L.: Jackson. Familia, 14(1), 1977, pp. 3-5.

Langham-Carter, R.R.: John Duke Jackson of Korteshoven. Familia, 15(3), 1978, pp. 70-71.

JACOB:

Boucher, M.: The Cape Huguenots from the Calaisis: a re-examination. Familia, 12(1), 1975, pp. 6-10, 14-17.

JACOBS:

Coetzee, N.A.: Die stammoeder Ariaentjie Jacobs of te wel Ariaentjie Ariens. Familia, 15(1), 1978, pp. 9-10.

Heese, J.A.: Petrus Jacobus Jacobs, die vermaarde grootwildjagter van Wes-Transvaal. Familia, 17(1), 1980, pp. 15-16.

JACOBUS:

Prinsloo, G.M.: Frederik Jacobus and his descendants. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 63-67.

JOHNSTON:

Melville, Janet: James Johnston, * 1815. Familia, 31(4), 1994, pp. 87-90.

JONASZ:

Cairns, M.: Armosyn Claasz of the Cape and her family, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

JONKER:

Jonker, A.H.: Die stamvader - Adolph Jonker (I). Familia, 2, 1965, pp. 41-48.

JOOSTE:

Cloete, Abraham F.: Familieregister van Jan Blackie Jooste. Familia, 33(2), 1996, pp. 50-53.

Van Wijk-Jooste, H.C.: Nageslag van André Jooste. Familia, 31(1), 1994, pp. 7-13.

Van Wijk-Jooste, H.C.: Nageslag van Hendrik Stephanus Jooste *1840. Familia, 31(2&3), 1994, pp. 45-48.

JOOSTEN:

Cairns, M.: Armosyn Claasz of the Cape and her jamily, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

JORDAAN:

Booyens, Harry: Pierre de Cabrières and Pierre de Belle Étoile.[Correction of a fundamental flawin the popular picture of the progenitors of the Jordaan family in South Africa]. Familia, 49(3), 2012, pp. 99-122.

Jordaan, Marthinus: Jourdan/Jordaan-familie in Suid-Afrika;’n genealogiese register vanaf 1688. [Boekaankondiging] Familia, 42(3), 2005, pp. 137-138.

JOUBERT:

De Villiers, C.G.S.: Louise Joubert, 'n onbekende kind van die stamouers. Familia, 7(2), 1970, pp. 54-55; 42(3), 2005, pp. 111-112.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Frank Joubert. Familia, 12(1), 1975, pp. 11-13.

Heese, J.A.: Probleme i.v.m. die Joubert-geslagsregister. Familia, 16(2), 1979, pp. 34-36.

Joubert, H.C.: Die familie Joubert: moontlike oplossings ten opsigte van raaisels waaroor al baie bespiegel is. Familia, 30(2), 1993, pp. 25-30.

Joubert, Hennie C.: Die Joubert voorgeslagte: Frankryk & Suid-Afrika. Familia, 36(3), 1999, pp. 106-115.

Joubert, K. van der Berg: Another piece in the Joubert Jigsaw. Familia, 19(4), 1982, pp. 85-89.

Joubert, P.G.: Die Jouberts in Suid-Afrika, 1688-2008. [’n Boekresensie deur Joubert Botha in Familia, 45(4), 2008, pp.266-267].

Le Roux, J.G. & R.G.N.: Kwartierstaat van Kom.Genl. P.J. Joubert. Familia, 12(4), 1975, pp. 90-91.

  • Hits: 13509