Skip to main content

RESEARCH SOURCES

Adams, Peter: Genealogy in the United Kingdom. Familia, 39(3), 2002, pp. 108-112.

British Civil Registration. Familia, 38(1), 2001, p. 45.

Buurman-Boreel, J.M.J.: Genealogie van het Zuid-Afrikaanse Geslacht Buurman. [’n Boek geresenseer deur Sasa Malan in Familia 44(4), 2007, p. 256.]

Buys, M.H.: Amptelike optekening van geboortes in Transvaal tot 1906. Familia, 7(4), 1970, pp. 95-96.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van sterfgevalle in Transvaal tot 1906. Familia, 8(2), 1971, pp. 6-7.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van huwelike in Transvaal tot 1906. Familia, 8(1), 1971, pp. 14-16.

Buys, M.H.: Argivale bronne vir genealogiese navorsing. Familia, 7(3), 1970, pp. 63-69.

Groesbeek, Isabel: Die Van Wyk CD. Familia, 41(4), 2004, pp. 153-155.

Cruywagen, dr. W.A.: Die Cruywagens van Suid-Afrika, 1690-1806. [’n Boek gebaseer op die skrywer se proefskrif. Geresenseer deur dr. Celestine Pretorius in Familia, 44(4) 2007, pp. 255-256].

Du Preez, Thys: Die Onbetroubaarheid van genealogiese bronne; wenke vir beginners. Familia, 40(4), 2003, pp. 176-184.

Du Preez, Thys: The unreliability of genealogical sources: tips for beginners. Familia, 42(2), 2005, pp. 79-85.

Eksteen, Louis: Die Voortrekkerbegraafplaas, Pietermaritzburg.[Resensie deur O.J.O. Ferreira] Familia, 42(2), 2005, pp. 86-87.

Familie argiewe in Suid-Afrika. Familia, 10(2), 1973, pp. 50-52.

Ford, Richard Y.: Editorial/Redaksie. The Last word. Familia, 48(2), 2011, pp. 49-50.

Grobler, Elda: Die versameling geslagregisters in die Nasionale Kultuurhistoriese Museum, Pretoria. Familia, 27(1), 1990, pp. 5-7.

Hamman, Daan: Die Familia Omnibus. Familia, 40(4), 2003, pp. 192-193.

Heese, H.F.: Groep sonder grense. [Resensie oor boek van groot belang vir genealoë]. Familia, 42(2), 2005, pp. 87-88.

Heese, J.A.: Sterftekennisse in die Kaapstadse argief. Familia, 17(2), 1980, p. 34.

Heese, J.A.: Genealogiese gegewens beskikbaar in die NG-Kerkargief in Kaapstad. Familia, 1, 1964/65, p. 37.

Heese, J.A.: Christening of British children in the Baptismal register of the Dutch Reformed Church of Graaff-Reinet. Familia, 7(1), 1970, p. 20.

Heese, J.A.: Verlore trouboek van die gemeente Drakenstein, Paarl. Familia, 14(4), 1977, p. 81.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk. Familia, 1, 1964/65, pp. 7-10.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk (II). Familia, 1, 1964/65, pp. 30-33.

Landman, Rentia: Kom ons praat familiegeskiedenis. Familia, 46(1), 2009, pp. 43-51.

Landman, Rentia: Is Genealogie ’n wetenskap of nie? Familia, 45(4), 2008, pp. 261-265.

Langham-Carter, R.R.: Anglican church registers at the Cape. Familia, 6(3), 1969, pp. 77-79.

Malan, André: Dating old photographs in Genealogical Research. Familia, 39(1), 2002, pp. 34-41.

Malan, Ockert & Loos, Jackie: The "lost" registers of slave marriages. Familia, 43(4), 2006, pp. 193-196.

Mienie, J.H.: Genealogical Sources in South Africa. Familia, 41(1), 2004, pp. 39-42.

Onbetroubare Bronne. Familia, 41(1), 2004, p.5.

Pama, C.: C.C. de Villiers's Geslacht-Register 100 years old. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 49-51.

Pama, C.: Probleme in verband met die nuwe uitgawe van De Villiers se "geslachtregister". Familia, 4, 1967, pp. 13-17.

Pama, C.: The genealogical society of the L.D.S. and its library. Familia, 6(3), 1969, pp. 71-73.

Pama, C.: The destruction of Irish parish registers. Familia, 29(2), 1992, pp. 46-47.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel 1. (Die gebruik van pikturale bronne). Familia, 43(2), pp. 47-53.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel II. (Die gebruik van pikturale bronne). Familia, 43(3), pp. 108-117.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel III. (Die gebruik van pikturale bronne).Familia, 43(4), pp. 169-180.

Prinsloo, dr. Dioné: Briewe en dagboeke van die Anglo-Boereoorlog as genealogiese bronne. Deel 1: Briewe. Familia, 39(2), 2002, pp. 90-99.

Prinsloo, dr. Dioné: Briewe en dagboeke van die Anglo-Boereoorlog as genealogiese bronne. Deel 2: Dagboeke. Familia, 39(3), 2002, pp. 149-158.

Pretorius, M.E.: Registers of the Methodist church of Barkley East 1883-1922. Familia, 14(1), 1977, pp. 19-21.

Smit, A.P.: Kerklike registers as bron vir genealogiese navorsing. Familia, 5, 1968, pp. 62-67.

Snell, Glennis: If only we could believe what we read! Familia, 38(1), 2001, pp. 9-10.

Snell, Glennis: The Knipe family of St. Helena Island. [Bookreview] Familia, 42(2), 2005, pp. 88-89.

South African Genealogies on CD. Familia 46(2), 2009, p. 65.

Swanepoel, dr. Adriaan: Dope, huwelike en voorstelling van lidmate by die Bloedrivierse Eufeesvieringe in 1938. Familia, 39(3), 2002, pp. 160-164.

Sydow, Andrew (Bonnie): Feit of fiksie? Familia, 40(4), 2003, pp. 174-175.

Tapping, M.: The Voters’ index. Familia, 23(1), 1986, pp. 8, 14.

Tydskrifte as aanvullende genealogiese bron (Redaksioneel) Familia, 38(1), 2001, pp. 3-5.

Zöllner, Linda: Genealogie - die waarheid? Familia, 34(2), 1997, pp. 61-63.

Zöllner, Linda: Reisbeskrywings en Dagboeke as bronne by genealogiese navorsing. Familia, 39(4), 2002, pp. 224-234.

  • Hits: 15123