Skip to main content

Surnames - E

EHRKE:

Boje, J.: The Ehrke Family. Familia, 21(2), 1984, pp. 46-51.

Boje, J.: The Ehrke Family. Familia, 21(3), 1984, pp. 57-61, 69.

EKSTEEN:

Bleibaum, H.G.: Die voorgeslag van Hendrik Oostwald Eksteen. Familia, 7(4), 1970, p. 91.

Eksteen, J. P.G.: Enkele aantekeninge oor die familie Eksteen. Familia, 6(2), 1969, pp. 31-33.

Eksteen, J.P.G.: Die oudste generasies Eksteen. Familia, 13(1), 1976, pp. 1-2.

ELION:

Elion, Ivan: The Japanese Elions. Familia, 39(1), 2002, pp. 20-23.

ELS:

Els, Charlie: Die herkoms van Elsje Gerrits, moeder van die Els-stammoeder – Anna Pieterse. Familia, 47(3), 2010, pp. 151-171.

Els, Charlie: Johannes Martin Els — he progenitor of the Els Family in South Africa. Familia, 48(1), 2011, pp. 5-23.

EMERY:

Ford, Richard Y.: Riches to Rags; the story of Lady Alice (Grace) Jane Emery and her children who came to South Africa as servants. Familia, 41(2), 2004, pp. 74-77.

EMETT:

Langham-Carter, R.R.: Some enigmas concerning Edwin Emett. Familia, 24(1), 1987, pp. 18-20.

EMSIGHOFF:

Bleibaum, H.G.: Die doop van die stamvader F. W. Emsighoff. Familia, 9(2), 1972, p. 57.

ENGELS:

Smit, Barnard: Die Engels-familie van die Benede-Oranje. Familia, 45(2), 2008, pp. 109-119.

ENGLISH:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

ERASMUS:

Coetzee, N.A.: Die Erasmus voorgeslagte: Lourens Abraham en Daniël Elardus. Familia, 37(1), 2000, pp. 37-44.

Erasmus, D.J. : Die stamvader Pieter Erasmus uit Nederland. Familia, 22(1), 1985, pp. 11-12, 16.

Erasmus, E.M. & Coetzee, N.A.: Lourens Abraham Erasmus. Familia, 37(2), 2000, pp. 85-88.

Erasmus, E.M. & Coetzee, N.A.: Erasmus Voorgeslagte Deel 3: Lourens Abraham — nageslagte uit sy tweede huwelik. Familia, 39(2), 2002, pp.62-68.

Erasmus, dr. Mike: Michiel Coenraad Erasmus (b3c5d3e3f4) 1825-1910. Familia, 43(4), 2006, pp. 181-184.

Erasmus, dr. Mike: Michiel Coenraad Erasmus (b3c5d3e3f4g1h1) 1882-1947. Familia, 44(2), 2007, pp. 105-106.

Erasmus, Robert J.E.E.: Die nageslag van Cornelis Johannes Erasmus (1816-1900).Familia, 29(3&4), 1992, pp. 67-73.

Erasmus, Mike: A short reply to an enquiry on Hester Erasmus * 1703. Familia, 43(4), 2006, p. 138.

Erasmus, Mike: Hendrik Johannes Erasmus (b3c5d3e3f4g2), 1853-1931. Part 2 of the Erasmus family of Boekenhoutskloof. Familia, 44(1), 2007, pp. 44-48.

Heese, J.A.: Ouers onbekend. Familia, 6(2), 1969, pp. 49-50.

Malan, Sasa (* Erasmus): Die Voortrekkers Stephanus Petrus Erasmus en Maartje Wilhelmina Zacharia Kruger en hul nakomelinge. Familia, 45(2), 2008, pp. 120-136.

Malan, Sasa (* Erasmus): Die Voortrekkers Stephanus Petrus Erasmus en Maartje Wilhelmina Zacharia Kruger en hul nakomelinge. Deel 2. Familia, 45(3), 2008, pp. 164-179.

Malan, S.J.: Die Erasmus nageslag van Daniël Elardus Erasmus. Familia, 33(4), 1996, pp. 109-112.

Schoeman, A.E.: 'n Schoeman / Erasmus verwantskap. Familia, 10(3), 1973, pp. 80-81.

EVANS:

Barnes, Pam: George William Evans and wife Janet Melvill, emigrants from South Africa to Australia. Familia, 34(3), 1997, pp. 109-110.

EYBERG:

Endeman, L.: The Eyberg family in South Africa. Familia, 21(1), 1984, pp. 2-8.

  • Hits: 14376