Skip to main content

Surnames - M

MAAS:

Maass, G.J.: Inligting gesoek: Maass/Maas/Maasz. Familia, 45(4), 2008, p. 203.

MABILE / MABILLE:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

Dekenah, I.: Mabille. Familia, 23(3), 1986, pp. 65-66.

Upham, Mansell G.: Addenda et corrigenda. Familia, 26(1), 1989, p. 22.

MAEDER:

Morgenrood, P.: Maeder. Familia, 12(1), 1975, pp. 3-5.

Morgenrood, P.: Ds. G.A. Maeder. Familia, 12(2), 1975, p. 51.

Morgenrood, P.: Ds. G.A. Maeder. Familia, 12(3), 1975, pp. 72-73.

MALAN:

Antoine Malan van Luserna - voorouer van die Suid-Afrikaanse Malans? Familia, 29(2), 1992, pp. 40-41.

Heese, J.A.: Verbetering op vorige kwartierstate. Familia, 5, 1968, p. 37.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van mevr. Maria Malan (geb. Louw). Familia, 11(3), 1974, pp. 71-73.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Dr. D.F. Malan. Familia, 4, 1967, pp. 121-122.

Malan, A.: Jacques Malan - vanaf Merindol of Saint-Martin? Familia, 20(1), 1983, pp. 18-20.

Malan, Hercules: Die eerste Malans. Familia, 35(2), 1998, pp. 83-84.

Thom, H.B.: Dr. Malan se familie. Familia, 4, 1967, pp. 123-131.

MANGOLD:

Van Rensburg, C.G.J.: 'n Tak van die familie Mangold. Familia, 24(2), 1987, pp. 47-48.

MANUEL:

Stapelton-Cotton: Isaac Manuel. Familia, 16(1), 1979, p. 17.

MARAIS:

Heese, J.A.: Die kwartierstaat van Eugene Nielen Marais. Familia, 12(3), 1975, pp. 63-65.

Van der ByI, J.: Nogmaals kwartierstaat van Eugene Marais. Familia, 13(1), 1976, p. 18.

MARE:

Bleibaum, H.G.: Wenk in verband met die Mare-navorsing. Familia, 21(2), 1984, pp. 52-54.

Jooste, E.P.: Die naspeur van genealogiese gegewens oor Dietlof Siegfried Mare, landdros in die Z. A. R. Familia, 18(4), 1981, pp. 87-90.

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van die broers Frederik Korsten en Dietlof Siegfried Maré. Familia, 27(3), 1990, pp. 71-73.

MARES:

Tapping, Mark: Letter of Jack Mares 1889. Familia, 27(2), 1990, pp. 36 & 42-45.

MARITZ:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Gerhardus Marthinus Maritz. Familia, 14(4), 1977, pp. 72-73.

MASETLA:

Masetla, L.F.: The Masetla family. Familia, 33(2), 1996, pp. 49-50.

MASMAN:

Ploeger, J.: Ds. Henricus Uden Masman, en Hessel Jacob Poutsma. Familia, 7(4), 1970, pp. 92-93.

MASSEY:

Massey, C.P.: The Massey family of Oxfordshire, England. Familia, 27(4),1990, pp. 110-112.

MAYNARD:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

MAXWELL:

Cairns, Margaret: Alexandina Maxwell, juffrouw Coon, her second marriage. Familia, 26(3), 1989, pp. 54-56.

MCDONALD:

Philip, P.H.: A gap in the Scottish Registers. Familia, 5(4), 1968, p. 96.

McGILLEWIE:

Frykberg, Patricia: Alexander Menzies McGillewie, 1826-1911 and his wife Lydia Francis Brown, 1827-1914. Familia, 38(1), 2001, pp. 22-25.

MCINROY:

Hessling, J.N.M.: McInroy. Familia, 13(1), 1976, p. 2.

MCMULLEN:

Pretorius, J.: Mollentze (McMullen) II. Familia, 9(1), 1972, pp. 28-29.

MEIJ:

Meij, Reon: Frank Meij se vertellings oor die Meij’s van Volksrust. Familia, 42(1), pp. 6-16.

MEINTJES:

Meintjes, Keith: The Wives of Johannes Petrus Meintjes (1751-1827). Familia, 48(4), 2011, pp. 165-170.

Meintjes, J.: Meintjes. Familia, 6(2), 1969, pp. 33-39, 52-53.

Meintjes, Johan: Meintjes 1675-1971. [Boekresensie deur Lucas Rinken]. Familia, 42(4), 2005, p. 187.

MEIRING:

Meiring, A.J.C.: Die nasate van die Groninger Pieter Anthonie Meiring. Familia, 21(2), 1984, pp. 27-28, 54.

MEYER:

Boucher, M.: Flight to India: an extension of Cape family history in the 18th century. Familia, 18(4), 1981, pp. 79-82.

Coetzee, A.E.: Johan George Meyer van Beblenheim, sy afkoms en nageslag. Familia, 24(2), 1987, p. 29.

Meyer, N.G.: Die afstamming van Kol. I.J. Meyer - Potchefstroom. Familia, 11(2), 1974, pp. 40-46.

MICHIELSEN:

Myburgh, P.A.: The founder of Joostenberg. Familia, 1, 1964/65, pp. 86-88.

Myburgh, P.A.: The builder of Joostenberg. Familia, 2, 1965, pp. 68-69.

MILLARD:

Delport, Stef: Millard. Familia, 31(1), 1994, pp. 30-32.

MITCHELL:

Mitchell, Dave: Nothing ventured, nothing gained; a case study in long-distance Irish genea-logical research. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 66-69.

MODEMAN:

Bleibaum, H.G.: Die immigrante familie Modeman(n). Familia, 13(2), 1976, pp. 50-51.

MOGGEE:

Knoesen. Riaan L.: Hendrik Jacobus Moggee. Familia, 32(3), 1995, pp. 71-75.

MOIR:

Tapping, Mark: Moir, 1853-1908. Familia, 41(3), 2004, pp. 126-130.

MOLLENTZE:

Pretorius J.: Mollentze (McMullen) II. Familia, 9(1), 1972, pp. 28-29.

Scheepers, J.J.: Die familie Mollentze. Familia, 8(2), 1971, pp. 21-24.

MOLLER:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

MOOLMAN [MEULEMAN]:

Moolman, J.E.: Die stamvader van die familie Moolman. Familia, 18(3), 1981, pp. 62-66.

Moolman, Johan: Pieter Meuleman, stamvader van die Moolman familie in Suid-Afrika. Familia 46(2), 2009, pp. 66-67.

Moolman, Johan: Is die stamvader van die Moolman-familie, Petrus Meulemans, uiteindelik geïdentifiseer? [Brief]. Familia, 47(4), 2010, pp 228-229.

MORGENROOD:

Morgenrood, P.: The Morgenroods of Wynberg (II). Familia, 17(3/4), 1980, pp. 59-60.

Morgenrood, P.: Morgenrood. Familia, 11(4), 1974, pp. 88-92.

Morgenrood, P.: Philip Dominicus Morgenrood. Familia, 13(1), 1976, pp. 19-22.

Morgenrood, P. : The founding of a family: Morgenrood. Familia, 14(4), 1977, pp. 62-64.

Morgenrood, P.: The Morgenroods of Wynberg. Familia, 16(3), 1979, pp. 70-76.

MORRIS:

Morris, David: In memoriam H.R. Morris (1925-1992).Familia, 29(3&4), 1992, p. 67.

MOULDER:

Du Plessis, Didi: Die familie Moulder in Suid-Afrika. Familia, 39(1), 2002, pp. 48-53.

MULLER:

Barker, M.A.: Die herkoms van Johann Georg Muller. Familia, 20(2), 1983, pp. 27,52.

Cook, M.A.: Muller. Familia, 9(1), 1972, p. 29.

Fonternel, Zouna du Toit: Petrus Stephanus Müller b11c11. Familia, 38(2), 2001, pp. 93-96.

Hopkins, H.C.: Maria Francina Steyn (gebore Muller) (vide Familia 1972(1)). Familia, 9(2), 1972, pp. 56-57.

MUNDEY:

Van Dyk, J.N.E.: Die Mundeys in Suid-Afrika. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 86-91.

MURRAY:

Murray, S.: John Murray en sy nasate. Familia, 22(2), 1985, pp. 32-42.

MURRELL:

Murrels, A.M. & Londt, D.E.R.: John Murrell of Rayleigh, Essex, England, and his descendants in South Africa. Familia, 24(4), 1987, pp. 93-97.

MYBURGH:

Kort aantekeninge. Familia, 9(2), 1972, p. 55.

Bergh, E.: Extracts from the Cape Town Gazette, 8th Aug. 1814. Familia, 11(4), 1974, pp. 110-111.

Myburgh, P: Die stamvader Jan Lambert Myburgh. Familia, 22(1), 1985, p. 16.

Myburgh, P.A.: Die eerste Myburghs. Familia, 6(1), 1969, pp. 1-5.

Myburgh, P.: Familiebonde (Myburgh-Bond). Familia, 24(2), 1987, p. 48.

NAUDÉ:

Cruel Murder. [Graaff Reinet Herald report of 2.3.1853 on the murder of Johannes Naudé] Familia, 41(3), 2004, p. 131.

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van die waarnemende Staatspresident Jozua Francois Naudé. Familia, 5, 1968, pp. 10-11.

Loubser, Cecile J. & de Kock, Gideon de V.: Wie is die ware Jacob? Die verwarring oor die stamvader Jacob Naudé en sy seun. Familia, 45(3), 2008, pp. 196-200.

Naudé, Grahame: Nuwe Naudé inligting. Familia, 39(4), 2002, p. 223.

Naudé, Grahame: [Letter with correction on Jacob Naudé in article on Joshua Celliers]. Familia 47(2), 2010, p. 79.

  • Hits: 16048