Skip to main content

Surnames - U

UECKERMANN:

Morgenrood, Pierre: The Ueckermanns of Mecklenburg. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 86-94.

Morgenrood, Pierre: The Ueckermanns of Mecklenburg (continued). Familia, 30(2), 1993, pp. 38-40.

URI:

Uys, B.P.: Die nageslag van Paul Uri en Christina Elizabeth Beckenhaupten - 'n Owen geslagregister. Familia, 4(1), 1987, p. 8.

UYS:

Hopkins,H.C.: Die stamouers van die familie Uys. Familia, 16(2), 1979, pp. 28-30.

Petrus Johannes Uys – Du Preez. Moontlik foutiewe koppeling in SAG, Vol. 13, pp. 504 en 515. Familia, 43(3), 2006, p. 74.

Rootenberg, S. Fr. U.: The origin of the Uys family in the Netherlands. Familia, 34(4), 1997, pp. 144-151.

Uys, Johan Frederik: Die eerste Uys. Familia, 48(1), 2011, pp.26-34.

Uys, Johan Frederik: Die eerste Uys – Deel 2. Familia, 50(2&3), 2013, pp. 143-144.

Uys, Johan Frederik: Die Eerste Uys. Deel 2: Nijs; ’n regstelling.. Familia, 50(4), 2013, pp. 187-190.

  • Hits: 12559